Ứng dụng tra cứu thời khoá biểu

Ứng dụng tra cứu thời khoá biểu đã có phiên bản cập nhật, đăng kí người dùng, và gửi thông báo thời khoá biểu mới cho cả trên ios và android nhé! Các bạn hãy cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *