Ứng dụng làm thêm trên Android

Nhận thấy nhu cầu làm thêm của sinh viên khá lớn, chúng tôi đã bắt đầu phát triển ứng dụng tìm việc làm bán thời gian. Người dùng sẽ tìm việc làm thêm trong địa bàn tỉnh của mình hoặc gần với vị trí hiện tại của họ.

Người dùng khi đăng kí thì điền thông tin cá nhân như tên, tuổi, và địa chỉ, vị trí của mình.

Nếu đăng việc làm thì điền đầy đủ các thông tin việc làm kèm theo địa chỉ, vị trí việc làm để lọc thông tin tìm việc của người dùng theo tỉnh.

Người tuyển dụng sẽ xét hồ sơ, chọn duyệt ứng viên phù hợp. Hệ thống cho phép gửi thông báo cho mọi hoạt động của người dùng khi tương tác với nhau.

Ứng dụng cho phép người dùng gửi tin nhắn cho nhau.

Thông tin điện thoại của người tuyển dụng và tìm việc chỉ được chia sẽ với nhau khi họ muốn kết nối. Các thông tin của người dùng sẽ được giữ kín và không chia sẽ cho bất kì bên thứ 3 nào.

Một số hình ảnh:

Đăng nhập

Danh sách việc làm
Xét duyệt ứng viên

Chi tiết thông tin ứng viên
Nhắn tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *