Quy định bảo mật

1. Ứng dụng học toán nhanh

 • Ứng dụng được sử dụng không cần đăng nhập
 • Ứng dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng
 • Ứng dụng không thu thập các thông tin của người dùng như họ tên, điện thoại hay vị trí, độ tuổi của người dùng
 • Ứng dụng chỉ lưu tên ngắn gọn và điểm người dùng để tăng tính cạnh tranh

2. Ứng dụng tra cứu điểm và tkb

 • Ứng dụng lưu trữ thông tin người dùng như tên, mã số, ngày sinh để phục vụ cho việc tra cứu thời khoá biểu người dùng. Người dùng đã đăng kí sẽ được nhận thông báo mới về thời khoá biểu.
 • Người dùng không đăng kí vẫn có thể xem được thời khoá biểu như bình thường
 • Mọi thông tin chỉ dùng để tra cứu
 • Thông tin thời khóa biểu của từng người dùng đều được cung cấp thông qua mã số sinh viên
 • 3. Ứng dụng học vui
 • Ứng dụng có thể được khai thác sử dụng không cần đăng nhập
 • Đăng nhập sẽ thực hiện chức năng lưu điểm, thách đấu
 • Ứng dụng chỉ lưu trữ thông tin để định danh, không xác thực tính chính xác của thông tin, và không chia sẽ với bên thứ 3.

4. Ứng dụng làm thêm

 • Người dùng bắt buộc phải đăng nhập mới có thể sử dụng
 • Người dùng cần cung cấp các thông tin cần thiết khi muốn thành nhà tuyển dụng hoặc ứng viên tìm việc.
 • Thông tin điện thoại của ứng viên và tuyển dụng chỉ được thể hiện khi họ kết nối với nhau qua đăng kí công việc.
 • Các  thông tin cá nhân khác sẽ được giữ kín và không cung cấp cho bất kì bên thứ 3 nào

5. Ứng dụng Rose Discovery

 • Người dùng không phải đăng ký và cung cấp bất kỳ thông tin nào
 • Ứng dụng không thu thập thông tin từ khách hàng