Điều khoản dịch vụ

Người dùng khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa đồng ý các điều khoản sau:

  • Sử dụng facebook để đăng nhập và đăng kí tài khoản tại ứng dụng
  • Ứng dụng cam kết không thu thập thông tin cá nhân từ tài khoản facebook của người dùng
  • Người dụng tự chịu trách nhiệm với các thông tin do chính mình đưa lên hệ thống.