Ứng dụng Vui học trên ios

Học vui là ứng dụng thiết kế cung cấp một cách thức học mới. Tận dụng tính năng linh hoạt và sẳn có của điện thoại, ứng dụng mang lại một sự trãi nghiệm mới trong phương pháp học và dạy học. Với tiêu chí giúp các em cũng cố lại kiến thức, đồng thời giúp phụ huynh kiểm tra lại tình hình học tập của con trên lớp, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong kiến thức của các con, để giúp đỡ con hiểu thêm.

Continue reading