Ứng dụng tra cứu Thời khóa biểu và điểm trên android

Xuất phát từ môn học lập trình android, chúng tôi nhận thấy việc tra cứu thời khóa biểu và điểm trên điện thoại sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dùng nên đã xây dựng nên ứng dụng này. Với phiên bản đầu tiên, ứng dụng có 3 chức năng tra cứu điểm, tkb sinh viên và tkb giảng viên.

Continue reading