PJob

The application allows users to search for jobs within the province or close to their current location

Realizing that the need for part-time students is quite large, we have started developing a part-time job search application. Users will look for additional jobs in their province or close to their current location.
When registering, please fill in your personal information such as your name, age, and address.
If you post a job, please fill in the job information with the address, the position of the job to filter the job search information of the user by province.
All personal information of employers and job seekers are only shared with each other when they want to connect. User information will be kept confidential and not shared with any third party.

Dự án cộng đồng hóa ứng dụng LÀM THÊM

Với phương châm mang lại lợi ích chung cho tất cả người dùng, cùng chung tay xây dựng cộng đồng vững mạnh, chúng tôi phát triển hệ thống theo hướng công khai và cùng có lợi.

Hệ thống thuộc sở hữu của nhóm phát triển và đồng thời của cộng đồng người dùng tham gia. Tỷ lệ lợi nhuận được phân bổ như sau:


Tỷ lệ lợi nhuận từ LÀM THÊM được phân bố 10% tái đầu tư hệ thống, 20% nhóm phát triển và 70 % cho các nhà đồng sở hữu.
Continue reading

Ứng dụng làm thêm trên Android

Nhận thấy nhu cầu làm thêm của sinh viên khá lớn, chúng tôi đã bắt đầu phát triển ứng dụng tìm việc làm bán thời gian. Người dùng sẽ tìm việc làm thêm trong địa bàn tỉnh của mình hoặc gần với vị trí hiện tại của họ.

Người dùng khi đăng kí thì điền thông tin cá nhân như tên, tuổi, và địa chỉ, vị trí của mình.

Continue reading

Ứng dụng làm thêm trên ios

Nhận thấy nhu cầu làm thêm của sinh viên khá lớn, chúng tôi đã bắt đầu phát triển ứng dụng tìm việc làm bán thời gian. Người dùng sẽ tìm việc làm thêm trong địa bàn tỉnh của mình hoặc gần với vị trí hiện tại của họ.

Người dùng khi đăng kí thì điền thông tin cá nhân như tên, tuổi, và địa chỉ, vị trí của mình.

Continue reading