Thông báo chuẩn bị đối thoại sinh viên

Sắp đến chương trình đối thoại với sinh viên, các lớp tổ chức họp, làm 2 biên bản, 1 biên bản họp lớp ghi nhận các thắc mắc của sinh viên mà cố vấn học tập đã giải đáp được hoặc chưa, một biên bản ghi nhận các phản hồi của sinh viên lên khoa và trường. Các biên bản nên hoàn thành trước ngày 14 tháng 11 để chuẩn bị cho buổi đối thoại của trường sau đó.

Ứng dụng học toán nhanh

Tính nhẩm là một khả năng rất cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống, giúp nâng cao tốc độ, hiệu quả học tập của học sinh trong nhà trường cũng như trong cuộc sống đời thường.

Hiện nay học sinh có xu hướng tính toán ngày càng chậm hơn trước do có nhiều nguyên nhân như dành nhiều thời gian xem phim, sử dụng thiết bị di động giải trí và thiết bị hỗ trợ tính toán. Việc tính toán chậm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập trong nhiều môn học, cũng đồng thời làm kém khả năng phản xạ trong đời sống nên cần được cải thiện.

Phần mềm gồm 2 chức năng chính đó là chơi tính nhẫm và lưu điểm.

Trong phần chơi tính nhẫm sẽ có 3 phần: tính cộng trừ, tính nhân chia, và hỗn hợp trong phần chơi có tên đấu trường. Hai phần chơi đầu có tác dụng giúp người chơi rèn luyện khả năng cộng trừ nhân chia. Phần chơi cuối cùng tăng khả năng tập trung, cũng như thử thách người chơi hết khả năng của mình với tốc độ tăng dần, và phạm vi ngày càng mở rộng. Mỗi trò chơi là danh sách các câu hỏi và 4 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng mà người chơi cần phải chọn.

Trò chơi phép cộng trừ hoặc phép nhân chia, thì mỗi lần chơi người chơi có 20 câu trong phạm vi 10 và 100. Mỗi câu có thời gian suy nghĩ là 10 giây. Mỗi câu trả lời đúng được tính điểm bằng thời gian suy nghĩ còn lại mỗi câu. Nếu trả lời sai một câu người chơi sẽ thua. Nếu trả lời đúng hết 20 câu người chơi chiến thắng và được lưu điểm.

Trò chơi đấu trường người chơi sẽ trả lời liên tiếp các câu hỏi đến khi trả lời sai thì dừng lại. Mỗi câu trả lời đúng đều tính bằng số giây người chơi còn lại. Các câu hỏi là bốc ngẫu nhiên các phép cộng trừ nhân chia. Phạm vi tính toán tăng dần theo số lượng câu trả lời. Người chết kết thúc ở câu hỏi nào cũng được lưu điểm.

Chức năng lưu điểm giúp người chơi lưu lại điểm của mình. Chức năng này kích thích người chơi ngày càng cố gắng để cải thiện bản thân cũng như là căn cứ so sánh với các bạn khác.

PJob

The application allows users to search for jobs within the province or close to their current location

Realizing that the need for part-time students is quite large, we have started developing a part-time job search application. Users will look for additional jobs in their province or close to their current location.
When registering, please fill in your personal information such as your name, age, and address.
If you post a job, please fill in the job information with the address, the position of the job to filter the job search information of the user by province.
All personal information of employers and job seekers are only shared with each other when they want to connect. User information will be kept confidential and not shared with any third party.